» «

"Дългият път към Аркадия"

Христо Йотов

130х200 см

маслени бои

2021 г.

Галерия Валер 2

ул. „Княз Борис І“ 86,
гр. София 1000, България
+359 877 975 000

Copyright 2012-2024, Valerart