» «

"От другата страна"

Константин Качев

150х80 см

маслени бои

2018 г.

Галерия Валер 2

ул. „Княз Борис І“ 86,
гр. София 1000, България
+359 877 975 000

налична

Copyright 2012-2023, Valerart