» «

"Странницата в моите сънища"

Димитър Богданов

40x30 см

маслени бои

2016 г.

Галерия Валер 1

бул „Цар Освободител“ 8,
гр. София 1000, България
+359 877 972 000

Copyright 2012-2022, Valerart