«

"Хроника на едно дълго пътуване"

Христо Йотов

100х120 см

маслени бои

2018 г.

Галерия Валер 1

бул „Цар Освободител“ 8,
гр. София 1000, България
+359 877 972 000

Copyright 2012-2024, Valerart