Стоимен Стоилов

 • "Вихърът на любовта" 40х60 см, масло върху платно
  "Вихърът на любовта" 40х60 см, масло върху платно
  запитване
 • "Алегория" 68х58 см, туш върху папирус
  "Алегория" 68х58 см, туш върху папирус
  запитване
 • "Размисли" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  "Размисли" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  запитване
 • "Австралийски спомени I" 92х73 см, масло върху платно
  "Австралийски спомени I" 92х73 см, масло върху платно
  запитване
 • "Австралийски спомени II" 92х73 см, масло върху платно
  "Австралийски спомени II" 92х73 см, масло върху платно
  запитване
 • "Старият музикант" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  "Старият музикант" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  запитване
 • "Венецианска нощ" 73х92 см, масло върху платно
  "Венецианска нощ" 73х92 см, масло върху платно
  запитване
 • "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
  "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
  запитване
 • "Карнавал във Венеция" 73х92 см, масло върху платно
  "Карнавал във Венеция" 73х92 см, масло върху платно
  запитване
 • "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
  "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
  запитване
 • "Маската" 81х65 см, масло върху платно
  "Маската" 81х65 см, масло върху платно
  запитване
 • "Античен театър I" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  "Античен театър I" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
  запитване
 • "Средиземноморски мотиви" 170х120, масло/платно, Стоимен Стоилов
  "Средиземноморски мотиви" 170х120, масло/платно, Стоимен Стоилов
  запитване
 • "Вихърът на любовта" 40х60 см, масло върху платно
 • "Алегория" 68х58 см, туш върху папирус
 • "Размисли" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
 • "Австралийски спомени I" 92х73 см, масло върху платно
 • "Австралийски спомени II" 92х73 см, масло върху платно
 • "Старият музикант" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
 • "Венецианска нощ" 73х92 см, масло върху платно
 • "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
 • "Карнавал във Венеция" 73х92 см, масло върху платно
 • "Възраждане I" 55х65 см, туш върху папирус
 • "Маската" 81х65 см, масло върху платно
 • "Античен театър I" - 65х45 см, туш /папирус, Стоимен Стоилов
 • "Средиземноморски мотиви" 170х120, масло/платно, Стоимен Стоилов