» «

"Тяло"

Искрен Илиев

65x45 см

смесена техника

2018 г.

Галерия Валер 1

бул „Цар Освободител“ 8,
гр. София 1000, България
+359 877 972 000

налична

Copyright 2012-2018, Valerart