» «

"Селото на моето детство"

Драган Михайлович

38х45 см

акрил

2018 г.

Галерия Валер 1

бул „Цар Освободител“ 8,
гр. София 1000, България
+359 877 972 000

налична

Copyright 2012-2021, Valerart